Proiectul Tabara Din Viata Ta

Descriere proiect:

Scopul proiectului este dezvoltarea unor deprinderi de viață în rândul copiilor defavorizați, cu accent pe prevenirea abandonului școlar și consolidarea încrederii în propriile forțe prin dobândirea unor abilități de viață independentă. Proiectul urmărește, de asemenea, să sensibilizeze populația cu privire la situația copiilor din centrele de plasament și din familii defavorizate. Printre obiectivele principale se numără colectarea de fonduri pentru a oferi copiilor posibilitatea de a participa la tabere de vară, contribuind astfel la dezvoltarea lor personală și oferindu-le oportunitatea de a experimenta noi medi pentru a-i stimula să continue să învețe și să se integreze în societate.

Beneficiarii proiectului sunt 25 de copii, inclusiv cazuri sociale și copii proveniți dintr-un centru de plasament. Acești copii, chiar dacă se confruntă cu dificultăți sociale sau provin din medii defavorizate, au șansa de a beneficia de tabere de vară. Cei cu rezultate bune la învățătură au privilegiul de a participa la o tabără de vară pentru adolescenți, având astfel oportunitatea de a cunoaște oameni noi și locuri interesante.

Taberele de vară oferă copiilor șansa de a dezvolta abilități sociale, de a-și îmbunătăți relațiile interpersonale și de a-și lărgi orizonturile culturale. Participarea la astfel de tabere poate influența pozitiv atitudinea copiilor față de școală și îi motivează să-și continue învățarea. De asemenea, proiectul are o dimensiune umanitară, evidențiind importanța solidarității sociale și contribuind la creșterea gradului de conștientizare în comunitate cu privire la nevoile și dificultățile cu care se confruntă copiii defavorizați.