Privacy Policy

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE GDPR
 

I. INTRODUCERE Asociatia Sansa Ta, cu sediul în judetul Ilfov, comuna Chiajna, sat Rosu, str. Livezilor. 12, cod poștal 07000, Cod fiscal 28901016, înregistrată la Judecătoria Buftea sub nr. 36/PJ/2011, respectă dispoziţiile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal în desfăşurarea întregii sale activităţi şi acordă respect, încredere şi confidenţialitate, oferind securitate tuturor informaţiilor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru.

Sansa Ta, înțelege că protecția datelor cu caracter personal este importantă pentru dumneavoastră și de aceea acordă o atenție deosebită confidențialității informațiilor vizitatorilor site-ului https://www.asociatiasansata.ro/ și a persoanelor ale căror informații personale le primește prin utilizarea depunerilor de cereri, formulare și a altor servicii conexe.

Această politică de confidențialitate explică modul în care Organizația colectează și procesează informațiile personale prin intermediul site-ului și nu numai, în desfășurarea activităților sale asigurându-se totodată că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal aplicabilă.

Prin furnizarea informațiilor personale de pe site-ul Asociatia Sansa Ta, sunteți de acord cu practicile de colectare, stocarea și gestionare a informațiilor descrise în această politică de confidențialitate. Vă încurajăm să citiți secțiunea intitulată „Drepturile dumneavoastră” de mai jos, pentru a înțelege alegerile pe care le aveți cu privire la informațiile dumneavoastră personale.

Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (e.g. „date cu caracter personal”, „prelucrare” etc.).

II. DATELE NOASTRE DE CONTACT:

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor la adresa de e-mail asociatia_sansata@yahoo.com. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:
Denumire completă: Asociatia Sansa Ta
Adresă sediu social: Judetul Ilfov, comuna Chiajna, sat Rosu, str. Livezilor nr. 12.
Număr de telefon: +40 318222457.
Adresă de email: asociatia_sansata@yahoo.com

III. RESPECTAREA PRINCIPIILOR PRELUCRĂRII:

Asociatia Sansa Ta, în activitatea sa de prelucrare a datelor cu caracter personal, se supune întotdeauna următoarelor principii:
Toate datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
Datele personale sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
Toate datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
Ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt exacte și, în cazul în care este necesar, le actualizăm; luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte sunt șterse sau rectificate fără întârziere, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate („exactitate”);
Datele dumneavoastră personale nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar („limitări legate de stocare”);
Securitatea adecvată a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”);
Prelucrarea are loc respectând drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată;
Datele dumneavoastră nu sunt transferate în afara Spațiului Economic European, decât în cazul în care teritoriul/țara unde urmează a fi transferate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

IV. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM:

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră, pe care ni le transmiteți în mod voluntar, cum ar fi date tehnice colectate de la toți utilizatorii site-ului, informații colectate prin intermediul programelor desfășurate de Asociatia Sansa Ta, informații pe care le colectăm de la terțe părți cu care lucrăm și care au permisiunea de a face schimb de informații cu noi. Acestea includ următoarele categorii de date:
A. Date cu caracter personal obișnuite cum ar fi:
Detalii personale: nume, prenume, sex, data naşterii/vârsta, cetăţenie, adresă de domiciliu/reşedinţă, număr de telefon mobil/fix, număr de fax, adresă de e-mail, CNP, restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii);
În cazul beneficiarilor programelor Asociatia Sansa ta, în funcție de context pot fi prelucrate date precum: date privind situația familiară, țara de origine, statut, reședința în România, data sosirii în România, date privind educația dumneavoastră, gradul de cunoaștere al limbii române, date referitoare la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie, date privind situația financiară, data căsătoriei părinților, condiții de locuit, alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la condiția dumneavoastră socială;
Contactul dumneavoastră cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către noi, datele transmise prin e-mail sau o scrisoare, solicitarea unei oferte, sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
Datele cu caracter personal cuprinse în testimoniale, înregistrări video, vocale, poze ale beneficiarilor din cadrul programelor, evenimentelor, activităților de promovare a activității Asociatia Sansa Ta;
Date referitoare la plată: adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi alt titular decât dumneavoastră dacă altcineva a efectuat plata în numele și pentru dumneavoastră); data de la care cardul bancar este valabil, data expirării cardului bancar;
Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.

B. Date cu caracter personal sensibile, cum ar fi:
Date medicale: condiții medicale, simptome, boli anterioare, diagnostic, analize și medicamente administrate în trecut, grupă sangvină, analize, tratamentul prescris sau administrat, recomandări medicale, date despre istoricul medical al familiei dumneavoastră dacă este cazul, alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie;
Date privind originea rasială sau etnică, confesiunea religioasă, apartenența politică;
Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite și/sau sensibile atunci când, de exemplu:
Ne vizitați la sediul nostru, ne transmiteți CV-uri sau cereri de angajare;
Ne transmiteți o solicitare de colaborare sau un răspuns la solicitarea de colaborare;
Ne transmiteți o solicitare de a deveni voluntari ai Asociatia Sansa Ta;
Faceți o donație către Asociatia Sansa Ta;
În vederea încheierii/executării unui contract;
Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte modalități de transmitere a informațiilor;
Ne contactați prin diverse canale pentru a solicita informații despre programele noastre sau pentru a ne transmite diverse solicitări de ajutor; de exemplu atunci când alegeți să le oferiți prin intermediul site-ului, inclusiv atunci când ne trimiteți un e-mail care pune o întrebare – acesta se înregistrează pentru a vă răspunde solicitării;
Se încep demersuri pentru ca dumneavoastră/copilul dumneavoastră să intre într-unul dintre programele Asociatia Sansa Ta;
Ne transmiteți diverse comentarii/solicitări prin intermediul rețelelor de socializare, precum Facebook, Twitter, YouTube sau Instagram;
Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
La momentul efectuării unei anchete sociale;
În situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau colaboratori ai noștri (avocați, consultanți, contabili etc.), în măsura în care există un temei legal;
Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt publice;
Primim și înregistrăm în mod automat informațiile din jurnalele de server din browser-ul dumneavoastră, atunci când utilizați site-ul https://www.asociatiasansata.ro/ . Putem folosi o varietate de metode, inclusiv „cookie-uri” pentru a colecta aceste informații. Informațiile pe care le putem colecta prin aceste metode automatizate pot include, de exemplu, adresa dumneavoastră de IP, tipul de browser utilizat, conținutul și paginile pe care le accesați pe site-ul nostru, durata și frecvența vizitelor dumneavoastră pentru a urmări acțiunile dumneavoastră pe site-ul nostru – a se vedea secțiunea de Cookie-uri de mai jos.
Respectul nostru pentru datele dumneavoastră înseamnă și faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, nu faceți obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

V. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:
Pentru desfășurarea activității Asociatia Sansa Ta. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt folosite pentru a ne derula activitatea, respectiv îndeplinirea misiunii Asociatia Sansa Ta, de obținere de progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați, de a produce de schimbări imediate și de durată în viața acestora, de a le proteja drepturile, precum și pentru a da curs cererilor formulate de autoritățile competente care ne supraveghează și reglementează activitatea;
Facturare și relații cu partenerii. Pentru a achita facturile, a face înregistrările fiscale necesare, pentru a vă contacta cu privire la facturile transmise sau pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea referitor la raporturile noastre colaborare;
Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei). Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii, gestionarea securităţii noastre IT, realizarea auditului de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;
Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, raportare, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune;
În vederea raportării către finanțatori;
Îmbunătăţirea serviciilor/programelor Asociatia Sansa Ta. Identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre în vederea îmbunătățirii acestora, soluţionarea sesizărilor/reclamațiilor dumneavoastră înregistrate pe site-ul https://www.asociatiasansata.ro/ , pe paginile de social media ale Asociatia Sansa Ta, gestionarea corespondenței uzuale cu partenerii contractuali etc., controlul accesului vizitatorilor în sediul Asociatia Sansa Ta.


VI. TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ


Asociatia Sansa Ta, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în considerarea cel puțin a unuia din următoarele temeiuri:
Consimțământul – în cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate a prelucrării, Asociatia obține întotdeauna consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
Încheierea/executarea unui contract – prelucrarea este necesară pentru executarea de către Asociatia Sansa Ta, a unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (de exemplu în vederea inițierii discuțiilor cu privire la costurile și tipurile de servicii solicitate, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră);
Obligație legală – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Asociatia Sansa Ta (de exemplu cerințe contabile și fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte, cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile). Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare a documentelor, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice la cerere, anumite informaţii, sau a altor obligaţii legale;
Interes legitim – prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim al Asociatia Sansa Ta în contextul urmăririi misiunii acesteia de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați, de a produce schimbări imediate și de durată în viața acestora și precum și de protejare a drepturilor acestora;
În vederea apărării unor interese vitale ale persoanelor vizate, în situația în care Organizația Salvați Copiii constată că este imperios necesar să acționeze de urgență;
Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță – în situația în care apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
Asociatia Sansa Ta va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile în baza următoarelor temeiuri:
V-ați exprimat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date;
Pentru protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale unei alte persoane fizice. Putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice);
Interes public. În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;
În cadrul activităţilor legitime ale Asociatia Sansa Ta şi cu garanţii adecvate;
Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. În situația în care apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, datele cu caracter personal furnizate în anumite situații) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță;
Prelucrarea este necesară în scopul furnizării de asistență socială.
În situația în care Asociatia Sansa Ta prelucrează date cu caracter personal ale minorilor, aceasta se va asigura ca va obține consimțământul reprezentantului sau ocrotitorului legal al minorului, atunci când acesta este necesar. De asemenea, în cazul în care minorii trimit date cu caracter personal prin intermediul prezentului site, aceștia declară că au vârsta de 16 ani în momentul în care ne furnizează datele cu caracter personal.


VII. CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?


Ca regulă generală, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situații însă, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.
Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu putință, iar în acest scop vom prezenta categoriile de destinatari:
Autorităților competente, firme de contabilitate și audit, avocați, resurse umane, parteneri contractuali, furnizori de servicii etc. Ori de câte ori facem acest lucru, ne asigurăm că există o justificare temeinică, că vom transmite doar datele strict necesare pentru realizarea scopului transmiterii și vom încerca să ne încredințăm de faptul că destinatarul asigură un standard înalt de protecție a datelor cu caracter personal;
În cazul activităților de prelucrare a datelor făcute de un terț prestator, furnizor partener sau intermediar pentru Asociatia Sansa Ta în baza unui contract de prestări servicii de orice tip încheiat între Asociatia Sansa Ta și terțul respectiv (care are calitatea de persoană împuternicită a datelor cu caracter personal din punct de vedere al GDPR), aceste contracte se încheie în scris și includ o serie de clauze specifice, prin care terții respectivi oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în GDPR și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.
Destinatari pentru care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens sau persoanele care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;
Orice persoană, agenție, executor judecătoresc sau instanță relevantă din România – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru;
În cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea Asociatia Sansa Ta și de a duce la îndeplinire misiunea acesteia de obținere de progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați, de a produce schimbări imediate și de durată în viața acestora precum și de a le proteja drepturile;


VIII. CÂT TIMP ȘI CUM PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?


Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât ne sunt necesare sau cât prevede legislația în vigoare.
Datele dumneavoastră care sunt necesare în scopuri legate de prestarea serviciilor dumneavoastră către noi vor fi stocate pe o durata de 3 ani de la încetarea contractului de prestări servicii încheiat cu Asociatia Sansa Ta.
Datele cu caracter personal prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră vor fi prelucrate de Asociatia Sansa Ta pe perioada existenței consimțământului, dacă nu se impune păstrarea acestora și ulterior retragerii consimțământului, în baza unui alt temei legal prevăzut de legislația privind protecția datelor.
Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.
Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru prelucrarea datelor în scopurile amintite mai sus.
Depunem eforturi pentru a ne asigura că datele sunt păstrate în siguranță. Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.
Ne străduim să utilizăm măsuri organizaţionale, tehnice şi administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal în Asociatia Sansa Ta.
Pentru aceasta, am adoptat inclusiv politici privind măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora.
În măsura în care este posibil, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să nu permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm pseudo-anonimizarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.

IX. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM LE PUTEȚI EXERCITA


Tratăm cu seriozitate și implicare deplină drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră. Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:
Dreptul de a fi informat. În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră sau obținute dintr-o altă sursă, avem obligația de vă informa cu privire la scopul utilizării acestor date și drepturile pe care le aveți;
Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat, dacă le-am obţinut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative;
Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt corecte;
Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. Asociatia Sansa Ta, urmărește să prelucreze și să păstreze datele dumneavoastră doar atât timp cât acest lucru este necesar. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale și dacă:
datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dumneavoastră particulară;
datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine.
Următoarele situații reprezintă excepții de la cele de mai sus, excepții în care date dumneavoastră sunt necesare:
pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;
prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care noi verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor dumneavoastră.
Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care: (a) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (b) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dacă obiectați cu privire la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații/persoane juridice.Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ: (a) vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, (b) ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;(c) datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și (d) transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.
Dreptul dumneavoastră de a primi datele personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).
Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling). Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzând profiling-ul) și care să producă efecte legale față de dumneavoastră sau care să vă afecteze în mod semnificativ.Acest drept nu se va aplica în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:
este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și Asociatia Sansa Ta, este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Asociatia Sansa Ta și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.
În situațiile de la literele a) și c) din prezentul paragraf, Asociatia Sansa Ta are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dumneavoastră, cel puțin dreptul dumneavoastră de a obține intervenție umană din partea Asociatia Sansa Ta, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a putea soluţiona solicitarea. Cu toate acestea, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro):
Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, România;
Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, este important de reținut că, în ipoteza în care considerați că drepturile de care beneficiați potrivit Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor cu caracter personal cu nerespectarea prevederilor Regulamentului și fără a aduce atingere dreptului dumneavoastră de a formula plângere la autoritatea de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată, prin formularea unei căi de atac împotriva Asociatia Sansa Ta.
Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, puteți transmite o cerere scrisă, semnată și datată la adresa de e-mail: asociatia_sansata@yahoo.com . Totodată, la sediul nostru sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completa pentru a solicita exercitarea unuia sau a mai multora dintre drepturile de mai sus.
Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate datele sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.
În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa cu privire la această situație și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

X. COOKIE-URI


Un cookie este un șir de informații pe care un site web le stochează pe device-ul unui vizitator și pe care browser-ul vizitatorului le oferă site-ului de fiecare dată când vizitatorul se întoarce. Deoarece browser-ul oferă aceste informații cookie site-ului la fiecare vizită, cookie-urile servesc ca un fel de etichetă care permite unui site să „recunoască” un browser atunci când revine pe site. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie
Cookie-urile stochează informații despre activitățile dumneavoastră pe un site web sau pe o altă platformă. De exemplu, modulele cookie pot stoca informațiile despre sesiune pentru a vă conecta ușor la un site web sau la altă platformă pe care ați vizitat-o anterior.
Informațiile pe care le putem colecta cu aceste metode automate pot include, de exemplu, adresa IP, codul de utilizator, tipul de browser, tipul de sistem, conținutul și paginile pe care le accesați pe site-urile sau serviciile noastre, frecvența și durata vizitelor dumneavoastră pe site.
Site-ul Organizației Salvați Copiii utilizează module cookie pentru a menține autentificarea validă timp îndelungat, pentru a reține preferințele de navigare și utilizare ale site-ului, a monitoriza numărul total de vizitatori și paginile vizualizate, pentru a administra, utiliza și îmbunătăți site-ul și celelalte servicii și sisteme ale Asociatia Sansa Ta și pentru a furniza servicii și conținut care vă sunt adaptate.

În cazul în care ați fost de acord cu includerea modulelor cookie în browser-ul dumneavoastră prin intermediul banner-ului de pe prima pagină de pornire a site-ului web, vă rugăm să țineți cont de faptul că acceptul dumneavoastră poate fi retras oricând doriți. Browser-ele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences).
Cu toate acestea, dacă nu acceptați cookie-urile, este posibil să nu puteți utiliza toate porțiunile site-ului nostru sau toate funcționalitățile acestuia.
Rețineți că dezactivarea acestor tehnologii poate interfera cu performanța și caracteristicile serviciilor oferite.

XI. MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.

XII. SEMNIFICAȚIA UNOR TERMENI FOLOSIȚI ÎN CUPRINSUL PREZENTEI NOTE


Ce înseamnă „prelucrare de date cu caracter personal”? „Prelucrare de date cu caracter personal” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce înseamnă date cu caracter personal?
Datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Ce înseamnă operator de date cu caracter personal?
Operatorul de date cu caracter personal reprezintă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Ce înseamnă „Persoană împuternicită”? Persoana împuternicită este persoana fizică sau juridică, autoritate sau alt organism care singur sau împreună cu altele decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem Operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată
Ce înseamnă „Persoană vizată”? Persoana vizată este persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (Operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
Care este Autoritatea de Supraveghere?
Autoritatea de Supraveghere este autoritatea publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).